Berpuasa tanpa solat umpama bekerja tanpa gaji. Di sisi manusia nampak mulia, di sisi ALLAH ia adalah sia-sia. Orang yang rajin puasa tapi tidak solat berada dalam dua keadaan.

Pertama, jika orang tersebut meninggalkan solat seluruhnya, tidak pernah solat sama sekali, maka automatik ibadah lainnya tidak diterima, termasuk puasa. Sebab secara hukum ia telah kafir.

Kedua, jika ia hanya meninggalkan solat sebahagian saja, kadang solat kadang tidak solat, maka ia masih berstatus sebagai Muslim, tapi Muslim yang bermaksiat. Amal ibadah lainnya masih mungkin untuk diterima, atas kehendak Allah ‘Azza wa Jalla.

Dengan demikian, hendaknya setiap Muslim selalu menjaga dan melaksanakan seluruh amal ibadah yang hukumnya wajib tanpa tebang pilih, agar seluruh amal ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah ‘Azza wa Jalla. Bagi masyarakat Muslim yang masih masih terbiasa meninggalkan solat, hendaknya segera bertaubat kepada ALLAH ‘Azza wa Jalla. Sebab, meskipun rajin puasa tapi tidak solat, amalan puasa yang dilakukan hanyalah sia-sia. Wallahu a’lam

Sumber: Rohana Saad